DOZVOLA ZA UPRAVLjANjE TUĐIM MOTORNIM VOZILOM

Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom koje prelazi granicu BiH

Izdaje se vozačima koji putuju van granica BiH sa vozilom koje nije u njihovom vlasništvu. Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom kad se prelazi državna granica obavezna je za sve zemlje i preporučuje se kako za privatna tako i za vozila registrovana na pravna lica. Za dobijanje dozvole potrebno je obavezno prisustvo vlasnika vozila, predočavanje saobraćajne dozvole, lične karte vlasnika vozila i pasoša korisnika.

Cijena: 20,00 KM

Dozvole se izdaju:

– radnim danom od 08 do 15 časova
– subotom od 08 do 14 časova

Više informacija na telefon 051/418-102